Archive for the ‘Geguritan’ Category

Setasiyun Kroya   Leave a comment

Suwe

Aku ora pethuk rupamu

Rupa akeh kebul

Klebus wangine donya

 

Panggonmu kanggo leren

Wewujudan keker

Sing mlaju banter

Ula dawa nang lemah wesi

 

Rika dadi saksi bisu

Mendhege calon calon cilaka

Calon calon sing bakale dadi warta

 

Ngeden krunguku

Ndeleng laju

Pinggir watu

 

Kroya,             2010

Iklan

Posted Desember 9, 2010 by btarakawi in Geguritan

Ekalaya: Rungokna Anggraini!   Leave a comment

Anggraini,

Nalika surup prapta,

Elingana kang kinasih

Elingana tembang megatruh iki

Lelagon kang kinocap dening alam

Elingana punjering rasaku,

Nalika pinunujul tinemtu karana pilihing sih

Nalika prigel tanpa daya

Tanpa kuasa ing ngarepe pangrasa

Apa kudu ngobrak-abrik Suralaya

Apa kudu gugat ing ondhar-andhir bawana

Dimen kabeh lelara sirna

Dimen lelakon iki nemahi jati

Samubarang pancen mengku kwasa

Saguh paripaksa

Rudapaksa kalayan kasunyatan kang tinata

Budi satriya tumancep ing tumindake

Punjuling pandhita ing kawicaksanaane

Ning lelakon kang daktemahi iki cidra

Ning tanceping kayon kadi lelayon

Kanggoku

Kanggomu

Kanggo crita kang wis binabar

Dhuh Anggraini,

Tinetepna sakabehing lelara iki

Pangrantunan wus tan kadulu nggegirisi

Raketke tanganmu

Sawijikke pikirmu

Dulunen, Anggraini

Taranggana mencling nyumurupi

Ngawruhi jati jatining jati

 

_BtaraKawi_

Yogya,  Oktober 2010

Posted Desember 9, 2010 by btarakawi in Geguritan